Bộ lô đề từ 00 đến 99 được biết đến như một trong những hình thức chơi phổ biến và ưa chuộng nhất trong giới cá cược. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về từng con số trong bộ đề 00, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chọn lựa và tính toán để tăng cơ hội chiến thắng. 

Đôi nét về bộ lô đề từ 00 đến 99

Đôi nét về bộ lô đề từ 00 đến 99 
Tìm hiểu về bộ lô đề từ 00 đến 99

Bộ lô đề từ 00 đến 99 là một khái niệm quen thuộc đối với những người tham gia chơi lô đề. Đây là một dàn đề bao gồm tất cả các con số từ 00 đến 99, cho phép người chơi có thể lựa chọn và đặt cược theo những phương pháp và chiến lược riêng. Một khi người chơi nhận thấy những dấu hiệu nhất định từ các kết quả xổ số trước đó, họ có thể bắt đầu tạo ra một bảng thống kê riêng, thường được gọi là bảng đặc biệt theo bộ số.

Trong đó, bộ đề 00 được xem là một trong những bộ số đầu tiên xuất hiện trong danh sách đặc biệt của bảng lô đề. Việc theo dõi và thống kê các con số trong bộ đề này trở nên dễ dàng do tính chất xuất hiện đều đặn của chúng với đầu 0 và cả đuôi 0. Từ đó làm nên điểm nhấn đặc biệt cho bộ số này. 

Bộ đề 00 được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng cá cược nhờ vào khả năng dễ dàng phân tích và đưa ra dự đoán chính xác, từ đó giúp người chơi nâng cao cơ hội chiến thắng.   

Chi tiết về bộ lô đề từ 00 đến 99 tại 8XBET

Chi tiết về bộ lô đề từ 00 đến 99 tại 8XBET
Tìm hiểu bộ lô đề từ 00 đến 99 tại 8XBET

Bộ lô đề từ 00 đến 99 là một phần không thể thiếu trong trò chơi xổ số lô đề ở Việt Nam, bao gồm nhiều bộ số được thiết lập theo nguyên tắc các bóng dương ngũ hành. Dưới đây là thông tin chi tiết về các bộ số từ 00 đến 99, giúp người mới chơi có thể dễ dàng tiếp cận và nắm bắt cách thức chọn số.

Bộ 00 gồm có con 00, 05, 50, 55.

Bộ 01 gồm có con 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Bộ 02 gồm có con 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75.

Bộ 03 gồm có con 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85.

Bộ 04 gồm có con 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95.

Bộ 11 bao gồm 11, 16, 61, 66.

Bộ 12 gồm có con 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76.

Bộ 13 bao gồm 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86.

Bộ 14 bao gồm 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96.

Bộ 15 gồm có con 15, 51,10, 01, 65, 56, 60, 06

Bộ 16 bao gồm 16, 61,11,66

Bộ 17 bao gồm 17, 71,12, 21, 67, 76, 62, 26

Bộ 22 bao gồm bao gồm 22, 27, 72, 77.

Bộ 23 bao gồm 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87.

Bộ 24 bao gồm bao gồm 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97.

Bộ 33 bao gồm bao gồm 33, 38, 83, 88.

Bộ 34 bao gồm  34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98.

Bộ 35 bao gồm 35, 53, 30, 03, 85, 58, 80, 08.

Bộ 36 bao gồm 36, 63, 31, 13, 86, 68, 81, 18.

Bộ 37 bao gồm 37, 73, 32, 23, 87, 78, 82, 28.

Bộ 38 bao gồm 38, 83, 33, 88.

Bộ 39 bao gồm 39, 93, 34, 43, 89, 98, 84, 48.

Bộ 40 bao gồm 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59.

Bộ 41 bao gồm 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69.

Bộ 42 bao gồm 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79.

Bộ 43 bao gồm 43, 34, 48, 84, 93, 39, 98, 89.

Bộ 44 bao gồm 44, 49, 94, 99.

Bộ 45 bao gồm 45, 54, 40, 04, 95, 59, 90, 09.

Bộ 46 bao gồm 46, 64, 41,1 4, 96, 69, 91, 19.

Bộ 47 bao gồm 47, 74, 42, 24, 97, 79, 92,29.

Bộ 48 bao gồm 48, 84, 43, 34, 98, 89, 93, 39.

Bộ 49 bao gồm 49, 94, 44, 99.

Bộ 50 bao gồm 50, 05, 55, 00.

Bộ 51 bao gồm 51,15, 56, 65, 01,10, 06, 60.

Bộ 52 bao gồm 52, 25, 57, 75, 02, 20, 07, 70.

Bộ 53 bao gồm 53, 35, 58, 85, 03, 30, 08, 80.

Bộ 54 bao gồm 54, 45, 59, 95, 04, 40, 09, 90.

Bộ 55 bao gồm 55, 50, 05, 00.

Bộ 56 bao gồm 56, 65, 51,15, 06, 60, 01,10.

Bộ 57 bao gồm 57, 75, 52, 25, 07, 70, 02, 20.

Bộ 58 bao gồm 58, 85, 53, 35, 08, 80, 03, 30.

Bộ 59 bao gồm 59, 95, 54, 45, 09, 90, 04, 40.

Bộ 60 bao gồm 60, 06, 65, 56, 10, 01, 15, 51.

Bộ 61 bao gồm 61,16, 66,11.

Bộ 62 bao gồm 62, 26, 67, 76, 12, 21, 17, 71.

Bộ 63 bao gồm 63, 36, 68, 86, 13, 31, 18, 81.

Bộ 64 bao gồm 64, 46, 69, 96, 14, 41, 19, 91.

Bộ 65 bao gồm 65, 56, 60, 06, 15, 51, 10, 01.

Bộ 66 bao gồm 66, 61, 16, 11.

Bộ 67 bao gồm 67, 76, 62, 26, 17, 71, 12, 21.

Bộ 68 bao gồm 68, 86, 63, 36, 18, 81, 13, 31.

Bộ 69 bao gồm 69, 96, 64, 46, 19, 91, 14, 41.

Bộ 70 bao gồm 70, 07, 75, 57, 20, 02, 25, 52.

Bộ 71 bao gồm 71, 17, 76, 67, 21, 12, 26, 62.

Bộ 72 bao gồm 72, 27, 77, 22.

Bộ 73 bao gồm 73, 37, 78, 87, 23, 32, 28, 82.

Bộ 74 bao gồm 74, 47, 79, 97, 24, 42, 29, 92.

Bộ 75 bao gồm 75, 57, 70, 07, 25, 52, 20, 02.

Bộ 76 bao gồm 76, 67, 71, 17, 26, 62, 21,12.

Bộ 77 bao gồm 77, 72, 27, 22.

Bộ 78 bao gồm 78, 87, 73, 37, 28, 82, 23, 32.

Bộ 79 bao gồm 79, 97, 74, 47, 29, 92, 24, 42.

Bộ 80 bao gồm 80, 08, 85, 58, 30, 03, 35, 53.

Bộ 81 bao gồm 81,18, 86, 68, 31, 13, 36, 63.

Bộ 82 bao gồm 82, 28, 87, 78, 32, 23, 37, 73.

Bộ 83 bao gồm 83, 38, 88, 33.

Bộ 84 bao gồm 84, 48, 89, 98, 34, 43, 39, 93.

Bộ 85 bao gồm 85, 58, 80, 08, 35, 53, 30, 03.

Bộ 86 bao gồm 86, 68, 81,18, 36, 63, 31, 13.

Bộ 87 bao gồm 87, 78, 82, 28, 37, 73, 32, 23.

Bộ 88 bao gồm 88, 83, 38, 33.

Bộ 89 bao gồm 89, 98, 84, 48, 39, 93, 34, 43.

Bộ 90 bao gồm 90, 09, 95, 59, 40, 04, 45, 54.

Bộ 91 bao gồm 91,19, 96, 69, 41,14, 46, 64.

Bộ 92 bao gồm 92, 29, 97, 79, 42, 24, 47, 74.

Bộ 93 bao gồm 93, 39, 98, 89, 43, 34, 48, 84.

Bộ 94 bao gồm 94, 49, 99, 44.

Bộ 95 bao gồm 95, 59, 90, 09, 45, 54, 40, 04.

Bộ 96 bao gồm 96, 69, 91, 19, 46, 64, 41, 14.

Bộ 97 bao gồm 97, 79, 92, 29, 47, 74, 42, 24.

Bộ 98 bao gồm 98, 89, 93, 39, 48, 84, 43, 34.

Bộ 99 bao gồm 99, 94, 49, 44.

Phương pháp soi bộ lô đề từ 00 đến 99 siêu chuẩn

Phương pháp soi bộ lô đề từ 00 đến 99 siêu chuẩn
Một số phương pháp soi bộ lô đề từ 00 đến 99 chính xác

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về cách phân tích các số trong các bộ cầu, đặc biệt là bộ đề 00 để mọi người có thể hiểu rõ và áp dụng chính xác hơn:

Soi bộ lô đề từ 00 đến 99 theo khung 3 ngày 

Phương pháp soi bộ đề 00 đến 99 nuôi khung 3 ngày là một kỹ thuật chơi lô đề được nhiều người áp dụng để tăng cơ hội chiến thắng. Đây là cách đầu tư vào một dàn đề số từ 00 đến 99 trong vòng ba ngày liên tiếp, nhằm bắt được những con số may mắn.

Soi cầu 3 ngày đầu tuần

Khi nhắc đến việc chơi dàn đề từ 00 đến 99 trong một ngày, người chơi cần áp dụng một phương pháp soi cầu linh hoạt. Việc thống kê và phân tích các kết quả xổ số trước đây, đặc biệt là kết quả của ba ngày đầu tuần, sẽ là bước đầu tiên và cơ bản nhất trong việc xác định các số có khả năng về cao trong dàn đề.

Soi cầu theo khung 5 ngày 

Phương pháp này yêu cầu người chơi dành thời gian để nghiên cứu và thống kê kết quả xổ số trong ít nhất hai tuần. Điều này giúp người chơi phát hiện ra những mẫu số thường xuyên xuất hiện và những khuynh hướng có thể tái diễn trong khoảng thời gian nuôi đề. 

Lời kết

8XBET hy vọng đã cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin liên quan đến bộ lô đề từ 00 đến 99. Chúc các bạn áp dụng thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt trong các cuộc chơi sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *